Fitxa d’Inscripció a l’Associació d’Inspectors de iteuve