Els fins de l'associació

Assessorar, gestionar i defendre els interessos scials, culturals i de qualsvol altre tipus per als seus socis.

Establir serveis d’interès  comú per als socis.

Administrar els seus propis bens patrimonials i/o pressupostaris i la seva aplicció dins dels fins establerts per els estatuts.

Fomentar i recolzar la promoció per als seus socis.

Contribuir a la solidaritat Professional mitjançant les Associacions nacionals i internacionals. Organitzar activitats culturals i formatives en benefici dels socis.

Qualsevol altre objectiu que sigui necessari per el millor compliment dels fins de l'Associació. En queda exclòs tot ànim de lucre